Sunday, January 27, 2008

Tips 2 : Pengukuh & Penstabil Institusi Keluarga

Para bapa/suami harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengukuhkan institusi keluarga yang telah dibina sekian lama. Institusi keluarga yang mantap dan kukuh memerlukan seorang bapa dan suami yang mampu memimpin dengan adil dan saksama.

Yang paling utama memimpin keluarga berlandaskan akidah yang mantap dengan berpandukan kepada Al-Quran dan As Sunnah. Jadilah penstabil dan pengukuh dari aspek fizikal, kewangan, mental dan emosi keluarga. Kestabilan dan pengukuhan sel-sel keluarga ini akan menyumbang pula kepada kestabilan masyarakat dan negara.

No comments: